Vsak otrok  je umetnik,  problem je, kako ostati umetnik ko otrok zraste. Ko sem bil otrok  sem risal  kot Raphael, ampak ko sem odrasel, sem potreboval celo življenje da spet začnem risati kot otrok.“

Pablo Picasso

Danes na drugi dan VPISA smo pripravili v vseh skupinah likovne dejavnosti.

Kadarkoli slišimo besedi likovna umetnost, pomislimo na barvice, čopiče, vodene barvice in risalne liste, a temu ni tako. V našem vrtcu uporabljamo likovno umetnost v povezavi z vsemi področji. Poslužujemo se temam, ki otroke notranje motivirajo ali glede na spodbudno okolje. Otroci spoznavajo različne tehnike, materiale, orodja in postopke, jih raziskujejo in z njimi eksperimentirajo in so jim v pomoč pri likovnem izražanju.  Likovni kotiček je otrokom v igralnicah na dosegu otrok ves čas bivanja. Trudimo se, da damo otrokom na razpolago različne materiale, ki jih čim bolj pritegnejo.

V našem vrtcu imamo tudi likovni krožek, kjer se celo šolsko leto pridno trudijo in ustvarjajo v različnih likovnih tehnikah in sodelujejo na različnih likovnih natečajih.  Vsako leto pa poteka likovna kolonija na Ranču Jureš, kjer sodelujejo okoliški vrtci.

Otroško likovno ustvarjanje je komunikacija otroka z okoljem in običajno je prijetna za otroka. Skozi likovno dejavnost pri otroku se razvijajo intelektualne, motorične in socialne veščine. Včasih je komunikacija in izražanje skozi umetnost veliko lažja kot verbalna. To izrazito drži za otroke, ki zelo težko govorno opredelijo svoje stiske, težave in čustva. Zelo pomembno pri likovnem ustvarjanju v vrtcu je, da ni posebnih navodil, usmerjanja in kritike, ker ovira kreativnost otroka. Otroci so sposobni likovno ustvarjati tudi brez posega odraslih, ampak mu omogočimo, da raziskuje vse likovne materiale in možnosti. Likovno izražanje otrok se močno razlikuje v posameznih razvojnih obdobjih, ki jih pri določeni starosti dosežejo. Če želimo, da bo njihov razvoj optimalen, moramo začeti s spodbudnim okoljem že pri najmlajših otrocih. Neposredna izkušnja odkrivanja sveta in likovnega ustvarjanja je v tem obdobju pogoj za njegov uspešni razvoj. Zato otroka v tem obdobju NE učimo risati. Otrok spoznava vidno-prostorske pojave z aktivnostmi v okolju in z likovnim oblikovanjem, uporabljajoč pri tem telo in vse čute. Njegov osebni interes ga vodi v raziskovanje, eksperimentiranje, opazovanje in na tej osnovi v konstrukcijo novega znanja. V našem vrtcu otrokom ponujamo likovne dejavnosti, ki jim pomenijo ustrezen izziv. Le te otroku nudijo možnost, da konstruktivno spoznava in deluje v svojem okolju, kar si tudi sam želi, saj je radovedno, raziskovalno in ustvarjalno bitje.

FOTO današnjih dejavnosti.

Zapisala: Antonija Podnar

(Skupno 154 obiskov, današnjih obiskov 1)