Svetovalna služba je tisto posebno mesto v vrtcu, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi: z otroki, s starši, s strokovnimi delavci, z vodstvom vrtca ter po potrebi z zunanjimi institucijami. Njen glavni namen je prispevati k zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja ter sodelovati pri optimalnem razvoju vsakega otroka.

Temeljna naloga svetovalne delavke v vrtcu je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj. V ta namen opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo skozi katerega si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe ustrezno odzivali. Delo svetovalne delavke je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju vrtca tako splošnim kot posebnim potrebam otrok v vrtcu.

Svetovalna delavka v vrtcu Ljutomer je

Lilijana Kerčmar, univ.dipl.soc.ped.

Na voljo je po predhodnem dogovoru vsak

TOREK in ČETRTEK
7.00 – 15.00
v vrtcu Ljutomer na Fulneški ulici 5

ali na spodnjih kontaktih

vrtec.ljutomer.svetovalna@gmail.com
02/585-1556

(Skupno 719 obiskov, današnjih obiskov 1)