FIT GIBANJE:
CILJI:
 Izvedba dejavnosti za razvoj gibalnih sposobnosti: moč, gibljivost, hitrost, koordinacija, ravnotežje preciznost.
 Izobraževanje pedagoških delavcev-strokovna rast-preko FIT Slovenija, kolegialne hospitacije, strokovni aktiv kot praktične pedagoške delavnice…
 Integracija gibanja z ostalimi področji kurikula: narava, jezik, umetnost… in projekti vrtca.
 Pestra uporaba športnih pripomočkov.
 Nadaljevanje aktivnosti UČIMO ZA ŽIVLJENJE (Izvedba različnih gibalnih dni-Dan mobilnosti, Dan zdravja, Dan hoje, Dan športa…).
DEJAVNOSTI:
 16.9.2016-»Vse na koleščkih«-dejavnosti na igrišču vrtca od 9. ure dalje (Muršič, Majerič)
 22.9.2016 – DAN MOBILNOSTI-DAN BREZ AVTOMOBILA, dopoldan 10.00-11.00 na Glavnem trgu »Palčkov pohod« (Prelog-Rajtman)-druženje z OŠ Ljutomer, risanje s kredami in ples (Plesna šola Urška)
 Popoldansko druženje, ob 15.30 uri FIT hoja za zdravje-podprojekt UČIMO ZA ŽIVLJENJE, DAN SRCA –DAN MOBILNOSTI-DAN BREZ AVTOMOBILA–družinski orientacijski pohod v Babji ložič, koordinatorja Simona Muršič ali kolesarjenje do čistilne-koordinatorja: Rajtman Nada.
 15.10.2016- svetovni dan hoje – 14.10.2016, skupine izvajajo gibalne dejavnosti na igrišču vrtca. (koordinator Ingrid Štefančič)
 16.11.2016-Svetovni dan strpnosti – izvedemo različne FIT vadbene igre, ki vključujejo razvoj timskega dela skozi športno aktivnost in FIT vadbene igre s poudarkom na multikulturalizmu .
 Udeležba Štefančič Ingrid in Muršič Simone na praktičnih delavnicah FIT koordinatorjev.
 Strokovni aktivi – praktične pedagoške delavnice: FIT gibalne in plesne igre –oktobra 2016; januar 2017;.
 Izvedba FIT gibalnih aktivnosti za otroke in starše v povezavi z risanimi junaki- (drugi ponedeljek, torek ali četrtek v mesecu januarju ali februarju) kot oblika izvedbe pogovorne ure.
 20.1.2017-FIT dan brez multimedije-pogovor z otroki, kaj lahko delamo namesto gledanja TV; otroci naj narišejo, izdelamo skupni plakat; lahko se ta dan igramo igre naših dedkov in babic. (Muršič)
 17.2.2017 – FIT hoja za zdravje – Učimo se za življenje – dan brez avtomobila-koordinator Muršič Simona.
 7.4.2017 – dan zdravja – FIT hoja za zdravje – dan brez avtomobila, gibalne dejavnosti za vse skupine otrok-koordinator Tušek Ksenija.
 Izvedba kolegialnih hospitacij v marcu ali aprilu: Štefančič-Copot, Majerič-Luthar (februar).
 15.5.2016- Svetovni dan družine – družinski pohod do ribnikov na Podgradje; koordinatorja: Tretinjak Valerija in Smodiš Marjana.
 31.5.2017-Svetovni dan športa – 30.5.2017 zaključek aktivnosti MALEGA SONČKA-zadolženi Majerič Bojana in Simona Muršič.
 Izvajanje gibalno športnih uric-1x tedensko-Majerič Bojana in Muršič Simona;
 Ravnateljica je prisotna v vsaki skupini vsaj na eni FIT gibalni dejavnosti.
 Tedenska izvedba FIT vadbenih ur, vsakodnevna jutranja vadba, FIT gibalni odmor, FIT gibalna minutka…

KOORDINATORJI: Rajtman Nada-vodja tima, Muršič Simona, Majerič Bojana, Štefančič Ingrid in Ksenija Žuman

MALI SONČEK

Gibalno-športne aktivnosti za otroke od 2. leta do vstopa v šolo: modri: 2-3 let; zeleni: 3-4 let; oranžni:4-5 let; rumeni: 5-6 let.

CILJI:

  • ozavestiti pomen gibanja
  • obogatiti program gibalno športnih aktivnosti v vrtcih,
  • pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih obdobjih,
  • v program aktivno vključiti starše.

Gibalne dejavnosti bodo potekale na osnovi sprejetega programa in določil.

Ob mednarodnem dnevu športa-30.5.2017 pripravimo slovesni zaključek.

IZVAJALKE: pedagoške delavke 9 skupin otrok od 2. leta starosti dalje.

Koordinator malega sončka- Majerič Bojana

POMOČ: Ministrstvo za šolstvo-Zavod za šport RS Planica

ROK: celoletna naloga

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)